Arne Gammelgaards bøger

     
Arne Gammelgaard 2013, og 1994.

Lidt om Arne Gammelgaard
Med et imponerende lokalhistorisk forfatterskab, har Arne Gammelgaard bidraget til, at Hammel-egnen i dag hører til blandt de mest velbeskrevne områder i landet,
Han skrev sine lokalhistoriske bøger, sideløbende med sit arbejde som lærer, skolebibliotekar og viceskoleinspektør på Østervangs Skolen i Hammel.

Arne Gammelgaard har boet I Hammel, siden han slog sig ned i byen med sin familie i 1958,
Lige siden, har han været en særdeles aktiv Hammel-borger.
Han blev født i 1928 og voksede op i Vendsyssel.

Først som lærer og senere også som leder af Lokalhistorisk Arkiv, udførte Gammelgaard
et omfattende arbejde, med emnet tyske flygtninges vilkår i Danmark under og efter
2. verdenskrig. Et arbejde som han har høstet stor anerkendelse for både i Danmark og
uden for landets grænser.

En stor indsats har været udgivelsen af bøger om de tyske flygtninge i Danmark 1945-47.
Takket være de gode sprogkundskaber oversatte Arne Gammelgaard selv bøgerne til tysk.
Gennem årene har han i forsknings øjemed besøgt et stort antal tidligere tyske flygtninge.
Det førte til mange venskaber,

Historiske bøger om Hammelegnen
En liste over bøger, skrevet af Lokalhistoriker Arne Gammelgaard er ved at blive udarbejdet.

De fleste af bøgerne er udsolgt fra Forlaget
Forlaget Akka har udgivet alle Arne Gammelgaards bøger, som på nær 4 bøger er udsolgt.
De fire bøger, der stadig kan købes på Forlaget Akka eller hos Boghandleren i Hammel:
“Et tilbageblik”
“Fund og fortid”
“Drabet i Sønderskov”
“Magt og mennesker”

Hos Forlaget Saxo sælges hans bøger brugt
Hos bogforlaget Saxo, kan man stadig købe nogle af bøgerne brugt.