Arne Gammelgaard

Arne Gammelgaard på bænken

Grundlægger af Lokalhistorisk Arkiv i Hammel
Med baggrund i Arne Gammelgaards engagement i Hammel, blev han opfordret til at stifte et lokalhistorisk arkiv i Hammel. Det faldt i tråd med Gammelgaards ånd, om at involvere sig i det lokalsamfund, som han havde valgt at bosætte sig i.

Lokalhistorisk Arkiv for Hammel og omegn blev oprettet i 1969 af Arne Gammelgaard.

Arne Gammelgaard drev lokalhistorisk Arkiv med stor ildhu, som arkivleder fra 1969 -2003.
En udvalgt skare hjalp ham trofast igennem alle årene: Michael Christensen, Magnus O. Jensen, Niels Haurum, Knud Erik Rasmussen, Karl Lorentzen, Harry Brogens.

Arne Gammelgårds selvbiografi
“Et tilbageblik”
Arne Gammelgård holdt mange spændende foredrag, fortalt med sin underspillede
vendsysselske humor og han skrev et stort antal lokalhistoriske bøger.

Han nåede heldigvis at skrive sin egen historie, som en af de sidste bøger,
før sin død den 25. juni 2020. Bogen hedder “Et tilbageblik” og er spændende læsning.

Arne Gammelgaards lokalhistoriske bøger
Med et imponerende lokalhistorisk forfatterskab, har Arne Gammelgaard bidraget til, at Hammel-egnen i dag hører til blandt de mest velbeskrevne områder i landet,
Han skrev sine lokalhistoriske bøger, sideløbende med sit arbejde som lærer, skolebibliotekar og viceskoleinspektør på Østervangs Skolen i Hammel.

Arne Gammelgaard har boet I Hammel, siden han slog sig ned i byen med sin familie i 1958,
Lige siden, har han været en særdeles aktiv Hammel-borger.
Han blev født i 1928 og voksede op i Vendsyssel.

Arne Gammelgaards bøger om tyske flygtninge i Danmark
Først som lærer og senere også som leder af Lokalhistorisk Arkiv, udførte Gammelgaard
et omfattende arbejde, med emnet tyske flygtninges vilkår i Danmark under og efter
2. verdenskrig. Et arbejde som han har høstet stor anerkendelse for både i Danmark og
uden for landets grænser.

En stor indsats har været udgivelsen af bøger om de tyske flygtninge i Danmark 1945-47.
Takket være de gode sprogkundskaber oversatte Arne Gammelgaard selv bøgerne til tysk.
Gennem årene har han i forsknings øjemed besøgt et stort antal tidligere tyske flygtninge.
Det førte til mange venskaber.

Bøgerne om de tyske flygtninge i Danmark
“Mennesker i Malstrøm”
“Drivtømmer”
“På Hitlers befaling”
“Udsyn”

Der findes en god radio udsendelse om de tyske flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig.
Denne udsendelse er en god optakt til Gammelgårds bøger om de tyske flygtninge.
Den er baseret på en bog, der udkom 2022, “De uønskede”, skrevet af Thomas Harder.

Klik her og Hør
den spændende udsendelse


Lokal historiske bøger om Hammelegnen
Arne Gammelgaards lokalhistoriske bøger om Hammel er udgivet på Forlaget Akka.
En liste over bøgerne kan ses herunder,
nævnt i den rækkefølge, som Lokalarkivet anbefaler at læse dem:

“Fund og fortid”
“Adel og Almue”
“Grever og Godtfolk”
“Fælles Fremgang”
“Magt og Mennesker”
“Drabet i Sønderskov”
“Et tilbageblik”

Bøgerne kan købes hos Hammel Boghandler
Enkelte af Arne Gammelgaards bøger er udgået fra Forlaget Akka.
Resten af hans lokalhistoriske bøger kan købes hos:
Hammel Boghandel, Østergade 16, 8450 Hammel, tlf 86961022

Disse bøger er udgået
“Grever og Godtfolk”
“Fælles Fremgang”

Hos Forlaget Saxo sælges hans bøger brugt
Hos bogforlaget Saxo, kan man stadig købe nogle af bøgerne brugt.
Man kan google “Saxo, Arne Gammelgaard”

På Biblioteket
kan alle Arne Gammelgaards bøger lånes.


Forlaget Akka - logo
       Læs om Forlaget Akka
    ved at klikke på deres logo

 

Arne Gammelgaard 2010

     Arne Gammelgård, Hammel 2013    Arne Gammelgaard, Hammel 1994
Arne Gammelgård 2010, 2013 og 1994