Molls Passage

Teknisk-Skole-Hammel 1881-1956     Arkitekt Julius Septimus Moll

Fortalt af
Arkivleder Poul Nørgaard Jensen

Molls Passagen er opkaldt efter Julius Septimus Moll (1887-1939).
Han var arkitekt og tillige forstander for Hammel Tekniske Skole, som
han selv boede nabo til på Mindevej. Molls Passage fører ned til Mindevej.

Julius Moll stammede fra Aarhus, hvor han havde lært som tømrer.
Senere tog han konstruktøreksamen fra Dagskolen i Aarhus.

I 1918 blev han ansat som forstander på Hammel Tekniske Skole,
der lå for enden af Mindevej, hvor han selv boede i nabo huset.

Her boede Arkitekt Julius Molls i Hammel 1918.

Her boede Julius Molls, lige ved siden af Teknisk Skole, som han var forstander på.

Julius Moll var tillige også leder af arbejdsanvisningskontoret
og senere blev han kæmner i Hammel, Voldby og Søby Kommune.
En kæmner var stillingsbetegnelsen for den daglige leder af en kommunes
administration.

Kommune Kontoret for Hammel, Voldby og Søby Kommune. Tegnet af Julius Molls.

Kommune Kontoret for Hammel, Voldby og Søby Kommune. Det var Julius Molls arbejdsplads, men han havde også tegnet bygningen.

I Hammel satte Julius Moll sit eget præg på byen,
ved at tegne flere af byens bygninger:

Hammel Bibliotek, da biblioteket holdt til på Voldbyvej nr. 7.
Hammels første Rådhus på Torvegade 1.
Kommune Kontoret i Hammel.
“Lille Marselisborg” … Villaen lå på Elmevej 16. Den er nu er nedrevet.

"Lille Marselisborg" i Hammel, tegnet af Arkitekt Julius Moll

“Lille Marselisborg” i Hammel, som var et af byens smukkeste huse, tegnet af Julius Molls. Huset blev bygget til Savværksejer Graversen, som var en af en af byens førende, men også mest respekterede mænd.

Hammel Bibliotek på Voldbyvej,Tegnet af Julius Moll.

Hammel Bibliotek på Voldbyvej. Tegnet af Julius Moll.

Læs de andre historier
bag valget af de fire navne til passagerne
fortalt af arkivleder Poul Nørgaard Jensen:

Sika Passagen
Tema Passagen
Langballes Passage
Om Passagerne
Hvor ligger Passagerne