Sika Passagen

Indgangen til Sika Passagen, set fra hovedgaden i Hammel

Indgangen til Sika Passagen

Fortalt af
Arkivleder Poul Nørgaard Jensen

Hotel Sika bygningen og Sika Passagen

Til højre for Hotel Sika bygningen, går man gennem en portåbning, til Sika passagen, der går forbi Restaurant Italia og det tidligere Diskotek Apollon. Til sidst kommer man til området bagved Tema centeret.

Det er Hotel Sika bygningen til venstre for Passagen, som har givet den navnet. Tidligere blev
Hotel Sika kaldt for ”Den Folkelige Forsamlings Bygning”, som C. Th. Langballe var initiativtager til.

Hotel Sika Forsamlingsbygningen, Hammel 1886 til 1990

Hotel Sika Forsamlingsbygningen 1886 til 1990

Hotel og Forsamlingsbygning 1886 til 1990

Den Folkelige Forsamlingsbygning, senere Hotel Sika, var på mange måder et historisk
monument i Hammels bybilleder igennem mere end 100 år. Bygningen blev opført som
samlingssted, især for bondestanden på Hammelkanten. Huset udviklede sig ad åre til at
være et datidens kulturhus, forsamlingshus om man vil.

I folkemunde hed huset ikke andet end ”bygningen” i en lang årrække, men i 1966 skiftede den status og blev moderniseret og det nye navn Hotel Sika blev hurtigt accepteret. Det var her man holdt møder, fester og gik på danseskole, eller til andespil. Hver lørdag var der bal til levende musik. I næsten 3 årtier var det her unge mennesker fra hele egnen samledes lørdag aften.

Opført i slutningen af 1800 tallet

Huset blev opført i de dramatiske år i slutningen af 1800 tallet, hvor Danmark var på randen af en borgerkrig. Konseilspræsident, statsminister Estrup nægtede at afstå magten til det nye fremstormende bondeparti Venstre og i stedet valgte han at styre riget ved hjælp af provisoriske love.

Bønderne, hvis selvbevidsthed var blevet kraftig styrket da de blev selvejere, ønskede at få del i den politiske magt der, indtil da, nidkært, var blevet varetaget af de store jordbesiddere, godsejerne.

I Hammel førte det til bitre opgør om magten på alle niveauer, i landboforeningen, i
Sparekassen, i sognerådet sad repræsentanter for grev Frijs ved bordenden. Som om det ikke var nok, så var værten, Ortved, på byens eneste beværtning, Gæstgivergården, også konservativ.

Ortveds Hotel, Hammel

Ortveds Hotel

En kreds af omegnens venstrefolk med C. Th. Langballe, Anbæk, Anders Byriel, fra Lyngby
og Søren Hald Gertzen, fra Houlbjerg satte sig i spidsen for at skaffe et fristed for venstrefolkene.

De oprettede en forening, Fremskridtsforeningen, hvor man kunne tegne sig for et medlemskab for en krone om året. Med base i denne forening startede man tegningen af aktier i det nye fristed, en folkelig forsamlingsbygning.

I 1886 stod bygningen klar og formanden Langballe kunne indvie ”Et hus i ly af frihedens træ”. Huset kom hurtigt i folkemunde til at hedde ”Bygningen”, og blev Hammels ”kulturhus” de næste knap et hundrede år.

Hotel Sika

Efter en stor, men tiltrængt restaurering i 1967 blev ”Bygningen” genindviet nu som Hotel Sika, med Ølstuen ”Uglen” i kælderen.

Hotel Sika i Hammel, efter restaurering i 1967

Hotel Sika efter restaurering i 1967

Ølstuen "Uglen" på Hotel Sika, Hammel

Ølstuen “Uglen” på Hotel Sika

Efter genindvielsen blev der lørdag efter lørdag spillet op til bal og mange af Hammel og
omegnens unge mennesker har her kikket hinanden dybt i øjnene til den sidste kinddans.

I slutningen af 1970erne og starten af 1980erne blev Ølstuen ”Uglen” lavet om til folkemusik
værtshuset ”Troubadouren” og i nogle år blev stedet frekventeret af folkemusikkens prominente navne. Stedet blev drevet af frivillige fra Hammel Musikforening.

Sidst i 1980erne var det definitivt slut. Der var ikke længere basis for at drive et decideret hotel og bygningen ud mod Østergade blev restaureret og indrettet til lejligheder og butiksformål.

I den gamle sal, der ligger bagved hovedbygningen, blev der indrettet et top moderne diskotek ”Apollon”, som ikke eksisterer mere. I kælderen blev der etableret en restaurant ”Akropolis”, som i dag hedder Restaurant “Italia”.

Læs de andre historier
bag valget af de fire navne til passagerne
fortalt af arkivleder Poul Nørgaard Jensen:

Tema Passagen
Molls Passagen
Langballes Passage
Om Passagerne
Hvor ligger Passagerne