Tema Passagen

Fortalt af
Arkivleder Poul Nørgaard Jensen

Tema Passagen går fra hovedgaden, overfor Sparekassen, op til det lille Torv foran
indgangen til Temacenteret, hvor der står et lille springvand med en bronze figur
af Thulstrup pigen.

Varehuset TEMA eller H-Centret, som det også kaldtes, blev indviet i 1973.
Siden da blev det omdrejningspunktet for Hammel som Handelsby. TEMA var vel nærmest
et begreb. Som varehus tiltrak det mennesker fra et kæmpe stort opland til Hammel.

Som med Sika Passagen, så kunne Temapassagen ikke have heddet andet.

Torvet i Hammel, med Tema Centeret i baggrunden 2009

Torvet 2009 med Tema Centeret i baggrunden

Torvet i Hammel, under Tema Center byggeriet ca 1970

Samme sted ved Torvet under Tema Center byggeriet ca 1970

Tema Center på den gamle Markedsplads

Tema-centeret blev bygget på den grund, hvor den tidligere Markedsplads i Hammel lå.
I generationer strakte Hammels markedsplads sig fra Torvet med Hjorte Springvandet på
Torvegade, til lige før P-pladsen bagved Tema-centeret.

Den gamle Markedsplads i Hammel

Den gamle Markedsplads ligger lige bagved Hammel Station, som ses i forgrunden af billedet

Pladsen blev kun brugt et par gange om året, når der var cirkus i byen. Ellers lå den øde og
ubrugt hen, uden nogen særlig herlighedsværdi. Mod nord strakte der sig et langt raftehegn der afgrænsede haverne til husene på Østergade mod pladsen, og mod syd strakte Hammelbanens arealer sig.

Haverne ved den gamle Markedsplads i Hammel

raftehegnet der afgrænsede haverne fra den gamle Markedsplads.

stort Center med et væld af specialforretninger

Nok var Hammel en handelsby, men nogle af de handlende mente at byen stod lidt i stampe,
og at den manglede dynamik i forhold til et estimeret opland, på op i mod 55.000 mennesker.

Et par af byens fremtrædende butiksejere, Isenkræmmer Poul Christensen og Manufaktur
Handler Anton Østergaard, ønskede det anderledes og fremlagde et storstilet projekt, der
indebar at de opkøbte den gamle markedsplads fra kommunen.

I samarbejde med Andelsbanken og FDB skabte Poul Christensen og Anton Østergaard,
rammerne for et meget stort varehus med et væld af specialforretninger, i forhold til en by
af Hammels størrelse,

Hammel: Isenkræmmer Østergaard, Manufakturhandler Christensen,

Isenkræmmer Anton Østergaard i midten og manufakturhandler  Poul Christensen til højre.

For at realiserer dette projekt skulle der etableres en bunke parkeringspladser, så kunderne
kunne komme helt tæt på forretningerne.

P-pladser ved Tema Centeret i Hammel, 1973

P-pladser ved Tema Centeret

Projektet skabte en del skepsis hos byens øvrige handlende og i byrådet.
Efter lange og træge forhandlinger lykkedes det de to butiksejere at realiserer dette store
projekt.I 1973 kunne man så indvie TEMA H-Centret under stor bevågenhed fra omverdenen.

Varehuset omfattede et stort moderne supermarked med slagteriafdeling, dame-, herre- og
børnetøj, trikotage og lingeri, gardinafdeling, isenkram med værktøj, hårde hvidevarer, lamper, sports- og jagtudstyr, og en porcelænsafdeling.

Der var tillige skabt en overdækket arkade , eller gågade, hvor man kunne finde butikker med
ung mode, fotograf, Tatol parfumeri, kiosk, brilleforretning og et stort bageri.

Der var etableret legeland til børnene, moderne kundetoiletter i forbindelse med et afslapnings- område hvor der også var mønttelefon.

Uden for selve centerområdet byggede FDB en stor moderne Brugsforretning.
Andelsbanken kunne flytte over gaden til nye moderne lokaler i en to etagers bygning, med
Tandlæge Jørgensen på 1. sal. For at afrunde komplekset opførte Købmand Poul Lauritsen et
stort moderne cafeteria og senere en lille ølstue, som hed ”Ølgod”

Tema Centerets Cafeteria, Hammel

Tema Centerets Cafeteria

Tema fik fra starten den ønskede opmærksomhed. Dette sammenholdt med ens og udvidede
åbningstider ,med åbent til kl. 20 hver fredag, fik handlende til at myldre til Hammel. Som en af ejerne af TEMA har sagt, så var omsætningen om fredagen næsten på niveau med dagene op til jul.

Læs de andre historier
bag valget af de fire navne til passagerne
fortalt af arkivleder Poul Nørgaard Jensen:

Sika Passagen
Molls Passagen
Langballes Passage
Om Passagerne
Hvor ligger Passagerne