Hvor ligger Passagerne

Tegning af Passagernes placering i Hammel

Her kan man se hvor Passagerne er placeret på hovedgaden Østergade i Hammel

Indgangen til Sika Passagen - fra Hovedgaden i Hammel

Indgangen til Sika Passagen

Sika Passagen
Til højre for Hotel Sika bygningen, går man gennem en portåbning, til passagen,
der går forbi Restaurant Italy og det tidligere Diskotek Apollon. Til sidst kommer
man til området bagved Tema centeret.

Det er Hotel Sika bygningen til venstre for Passagen, som har givet den navnet.
Tidligere blev Hotel Sika kaldt for ”Den Folkelige Forsamlings Bygning”, som
C.Th Langballe var initiativtager til.

Tema Passagen
Passagen går fra hovedgaden, overfor Sparekassen, op til det lille Torv foran
indgangen til Temacenteret, hvor der står et lille springvand med en bronze figur
af Thulstrup pigen.

Molls Passagen
Passagen er opkaldt efter Julius Septimus Moll (1887-1939). Han var forstander
for Hammel Tekniske Skole, og han boede selv i nabohuset på Mindevej.
Molls Passage fører ned til Mindevej.

Passagen starter fra hovedgaden, ved port åbningen, der ligger mellem ejendoms-
mæglerne Nybolig og Danbolig. Den munder ud til området foran Jytte Bachs
Tøjforretning, hvor Mindegade ligger.

Langballe Passagen
Langballes Passage starter som en lille pergola gang, til højre for Sparekassen
på hovedgaden. Den munder ud på Parkerings området, bag ved Sparekassen.

C. TH Langballe, der var medstifter og formand for Sparekassen, som dengang
hed Frijsenborg, Faurskov Birks Spare- og Laanekasse.
Derfor er Passagen opkaldt efter Langballe.

Læs historierne
bag valget af de fire navne til passagerne
fortalt af arkivleder Poul Nørgaard Jensen:

Sika Passagen
Temapassagen
Molls Passagen
Langballes Passage