Forlaget Akka

Forlaget udgiver primært lokalhistoriske puplikationer, frembragt af mennesker, der har rødder  på Hammel egnen. Forlagets udgivelser kan købes hos Hammel Boghandel eller direkte fra Forlaget.

Forlaget Akka - Logo

Forlagets første publikation
Da forlaget blev stiftet i 1985, var deres første udgivelse Arne Gammelgaards bog
“Grever og godtfolk” om livet på Hammelkanten 1815-1875. Tanken var at give Arne Gamelgaard mulighed for, at formidle Hammel-egnens historie.

Efterfølgende har Arne Gammelgaard skrevet en perlerække af bøger om Historien på Hammelegnen, under hans virke som tidligere leder og ophav til Lokalhistorisk Arkiv i Hammel.

Med tiden har Forlaget Akka haft mange andre spændende udgivelser, Blandt andet er der udkommet bøger med gode ture i Hammel området, film med sammenklip og tidsbilleder fra 1950’erne og opefter, en bog med portrætter af meget forskellige personer fra Hammel kanten. Blot for at nævne et lille udpluk.

Forlagets navn
Navnet er fremkommet af forbogstaverne i navnene hos fire af byens ildsjæle, som gik sammen om at oprette forlaget. Det blev Forlagets første bestyrelse:

Arne Gammelgaard, overlærer, skolebibliotekar og lokalarkivar
Karin Nielsen, ledende bibliotekar af Hammel kommunale bibliotek
Kaj Nielsen, lærer, byrådspolitiker, samfundsdebattør og kunstner
Alex Hilton, informationschef i Sparkassen Østjylland

Forlaget er en selvejende institution, hvor ingen kan få andel i overskuddet,
der alene skal anvendes til udgivelse af nye publikationer.

Forlagets nuværende bestyrelse består af:
Marianne Folkersen, tidligere bibliotekar i Hammel og i Odder.
Lars Hegndal, forhenværende underviser/videoproducer, ansat på Medieskolerne i Viborg.
Ole Nørgaard, tidligere boghandler i Hammel.
Ulrich Nielsen, forhenværende ansat ved Sparekassen Hammel.
Birger S. Poulsen, tidligere beskæftiget i teaterbranchen.
Poul Nørgaard, lokalarkivar for Hammel lokalhistoriske samling.

Forlaget Akka’s Hjemmeside
Forlagets hjemmeside er i øjeblikket ved at blive omlagt.
Indtil Forlagets Webshop igen er i drift, kan bøgerne købes hos boghandleren i Hammel.

Man er tillige mere end velkommen til at henvende sig til Arkivleder Poul Nørgaard Jensen.
Arkivlederens  telefon nummer og træffe tider.

Bøgerne kan købes hos boghandleren i Hammel
Nogle af bøgerne er udgået fra Forlaget.
Resten af de lokalhistoriske bøger, film og fødselsdags kalenderen kan skaffes hos:
Boghandleren i Hammel, Østergade 16, 8450 Hammel, tlf 86961022