Forlaget Akka

Forlaget er en selvejende institution, hvor ingen kan få andel i overskuddet, som udelukkende anvendes til udgivelse af nye publikationer. Der udgives primært lokalhistoriske publikationer af lokale skribenter. Forlagets udgivelser kan købes hos Hammel Boghandel eller direkte fra Forlaget.

Forlagets første publikation
Da forlaget blev stiftet i 1985, var deres første udgivelse Arne Gammelgaards bog
“Grever og godtfolk” om livet på Hammelkanten 1815-1875.
Tanken var at give Arne Gamelgaard mulighed for, at formidle Hammel-egnens historie.

Arne Gammelgaard, som er tidligere leder og ophav til Lokalhistorisk Arkiv i Hammel, har efterfølgende skrevet en perlerække af bøger om Historien på Hammelegnen

Forlagets navn
Navnet dækker over en konstruktion af forbogstaverne i den første bestyrelses fornavne:

Arne Gammelgaard, overlærer, skolebibliotekar og lokalarkivar
Karin Nielsen, ledende bibliotekar af Hammel kommunale bibliotek
Kaj Nielsen, lærer, byrådspolitiker, samfundsdebattør og kunstner
Alex Hilton, informationschef i Sparkassen Østjylland

Forlagets nuværende bestyrelse består af:
Poul Nørgaard, lokalarkivar for Hammel lokalhistoriske samling.
Marianne Folkersen, bibliotekar i Odder, tidligere Hammel.
Lars Hegndal, underviser/videoproducer, ansat på Medieskolerne i Viborg.
Ole Nørgaard, tidligere boghandler i Hammel.
Ulrich Nielsen, tidligere ansat ved Sparekassen Hammel.
Birger S. Poulsen, tidligere beskæftiget i teaterbranchen.

Akka Forlagets Hjemmeside
Hjemmesiden er i øjeblikket ved at blive omlagt.
Indtil Webshoppen igen er i drift, er man mere end velkommen,
til at henvende sig til Arkivleder Poul Nørgaard Jensen.

Arkivlederens  telefon nummer og træffe tider.