Langballe Passagen

C. Th. Langballe Sognerådsformand m.m. (1851-1920)

C. Th. Langballe Sognerådsformand m.m. (1851-1920)

Fortalt af
Arkivleder Poul Nørgaard Jensen

Langballes Passage starter som et lille stræde med pergola, til højre for Sparekasse
bygningen på hovedgaden. Langballe var stifter og formand for Sparekassen, som
dengang hed Frijsenborg, Faurskov Birks Spare- og Laanekasse.
Derfor er Passagen opkaldt efter ham.

Langballe var søn af kromanden på Anbæk Kro.
I en ung alder tog han eksamen som Landinspektør på Landbohøjskolen.

Anbæk Kro ved Hammel

Anbæk Kro, hvor Th. Langballes far var kromand.

Han var en mand, der om nogen, satte sig i spidsen for at reformere Hammel,
og begrænse den indflydelse, som de konservative og godsejerne havde på
det lille lokalsamfund.

Langballe var en glødende tilhænger af partiet venstre, som i slutningen af
1800 tallet tog kampen op mod det grevelige styre, der prægede Hammel
og Voldby Søby Kommune.

Han gik i front, da Hammel skulle have ”Den Folkelige Forsamlings bygning”,
hvor de frie tanker kunne udvikle sig, og man kunne debattere frit.

”Et hus i ly af frihedens træ”, som lå på Østergade 24, blev samlingspunktet
især for bondestanden på Hammelkanten.

Hotek Sika i Hammel

“Den Folkelige Forsamlingsbygning”, som i folkemunde blot blev kaldt Bygningen. Senere blev den moderniseret og herefter kaldt Hotel Sika.

Langballe stiftede den demokratiske forening, der fik navnet ”Fremskridts Foreningen”,
som han var formand for i en årrække. Foreningen samlede den politiske opposition
imod Statsminister Estrups og godsejernes, nærmest enerådige måde at styre landet på.

Ikke nok med at han varetog hvervet som byens førstemand. Han overtog også posten
som formand for Frijsenborg, Faurskov Birks Landboforening i 1885.
Tre år senere blev han ”direktør” og kasserer for Frijsenborg, Faurskov Birks Spare-
og Laanekasse, som han i 1906 blev formand for.

Frijsenborg, Faurskov Birks Spare- og Laanekasse, Hammel

Frijsenborg, Faurskov Birks Spare- og Laanekasse, som Langballe var medstifter og formand for.

Sidst, men ikke mindst, blev han valgt som venstres første sognerådsformand i Hammel,
Voldby, Søby Kommune. En post han bestred i 38 år.

Læs de andre historier
bag valget af de fire navne til passagerne
fortalt af arkivleder Poul Nørgaard Jensen:

Sika Passagen
Tema Passagen
Molls Passagen
Om Passagerne
Hvor ligger Passagerne